Branding, kreatív, web: BT

A Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesületet (FAME), amelynek fő célja, a tehetséges fiatal művészek pályájának támogatása, a művészet minden ágát képviselő fiatal művészekből álló közösség építése, erősítése.

Fontosnak éreztük egy olyan országos hatáskörben gondolkodó támogató szervezet létrehozását, amely sokféle művészeti ág fiatal képviselőit gyűjti egy értékelvű közösségbe, amely összekapcsol, inspirál, fejleszt. Ennek szinergiája, várakozásunk szerint egy erős, és sokkal termékenyebb művészi közösség kialakulását eredményezi.